PHÂN TÍCH VÀ CHẨN ĐOÁN RUNG ĐỘNG - LEVEL 1

   I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

Sau khi tham gia khóa đào tạo học viên sẽ nắm bắt và ứng dụng được các nội dung chính của khóa đào tạo như sau:

   -         Hiểu rõ lý thuyết về chẩn đoán nguyên nhân lỗi máy quay bằng phương pháp đo và phân tích rung động ở mức Level 1 theo tiêu chuẩn ISO.

   -         Sử dụng được máy đo rung cầm tay để đo và thu thập số liệu trên máy.

   -         Ứng dụng thực tiễn trên hệ thống VMS các công trình của KVT.

   -         Hiểu và áp dụng được tiêu chuẩn ISO 10816 để ứng dụng thực tế.

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Nội dung chương trình

1.1 Khái niệm chung

Các hình thức bảo dưỡng

1.2 Bảo dưỡng dự báo:

Khái niệm bảo dưỡng dự báo

Các hình thức giám sát tình trạng ưu và nhược điểm

Khái niệm phân tích tình trạng

Khái niệm chẩn đoán tình trạng

1.3. Các khái niệm cơ bản về rung động máy:

·        Các nguồn gây rung động, nguyên nhân

·        Các đại lượng rung động: Biên độ, Tần số, Pha

·        Các giá trị rung động.

1.4. Kỹ thuật chẩn đoán hư hỏng máy:

Tìm kiếm hư hỏng

- Chẩn đoán hư hỏng

 Mất cân bằng

Lệch

Lệch tâm

Trục cong

Lỏng cơ khí

Hư hỏng ổ trượt

Hư hỏng ổ lăn

Hư hỏng bánh răng

Hư hỏng động cơ điện

1.5. Hướng dẫn sử dụng thiết bị phân tích chẩn đoán tình trạng và cân bằng động Vibrotest 80 và phần mềm

Các chức năng của màn hình

Cài đặt các thông số trước khi đo

Thao tác đo (Các chức năng lựa chọn trong quá trình đo)

Phân tích phổ tần số đường bao

Các thông số thiết lập: Phổ đo, High-pass, Low-pass, lines cho một số lỗi phổ biến

1.6. Cân bằng động roto, quy trình cân bằng.

Cân bằng động một mặt phẳng

Cân bằng động hai mặt phẳng

2.1. Thực hành đo, thu thập dữ liệu trên thiết bị thực tế tại tại hiện trường

2.2. Thực hành chẩn đoán tình trạng thiết bị thực tế từ hiện trường trên thiết bị đo di động.

2.3. Thực hành cân bằng động trên mô hình

Cân bằng động một mặt phẳng

Cân bằng động hai mặt phẳng

Cân bằng động một hoặc hai mặt phẳng theo phương pháp dự báo

2.4. Thực hành cân bằng động trên thiết bị thực tế tại hiện trường

Cân bằng động một mặt phẳng

Cân bằng động hai mặt phẳng

2.5. Giải thích các vấn đề thắc mắc của học viên và kiểm tra cuối khóa